Opinjoni - Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew - Rikonoxximent ta ċertifikati ta pajjiżi terzi fin-navigazzjoni interna