Predlog SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o pooblastilu Franciji, da izpogaja sporazum o dopolnitvi obstoječe dvostranske pogodbe z Združenim kraljestvom o gradnji in upravljanju stalne povezave pod Rokavskim prelivom s strani zasebnih koncesionarjev