Kommissionens förordning (EG) nr 1664/2003 av den 22 september 2003 om upphörande av fiske efter kummel med fartyg under belgisk flagg