Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà (PESK) 2020/603 tas-16 ta’ April 2020 dwar il-ħatra tal-Kmandant tal-Forza tal-Missjoni tal-UE tal-missjoni militari tal-Unjoni Ewropea biex tikkontribwixxi għat-taħriġ tal-Forzi Armati tal-Mali (EUTM Mali) u li tħassar id-Deċiżjoni (PESK) 2019/2096 (EUTM Mali/1/2020)