Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7964 – Recruit Holdings/USG People) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)