Kawża C-102/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-28 ta’ Lulju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Fővárosi Ítélőtábla – l-Ungerija) – Gazdasági Versenyhivatal vs Siemens Aktiengesellschaft Österreich (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali — Kamp ta’ applikazzjoni ratione materiae — Azzjoni għall-ikrupru ta’ ammonti mħallsa indebitament — Arrikkiment indebitu — Kreditu li joriġina mir-rimbors inġustifikat ta’ multa għal ksur tad-dritt tal-kompetizzjoni)