Kawża T-264/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Frar 2016 – UTi Worldwide et vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Servizzi ta’ spedizzjoni tal-merkanzija internazzjonali bl-ajru — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 101 TFUE — Sovrataxxi u mekkaniżmi ta’ tarifikazzjoni li għandhom effett fuq il-prezz finali tas-servizzi — Żbalji ta’ evalwazzjoni — Prova — Effett fuq il-kummerċ bejn Stati Membri — Effett sinjifikattiv fuq il-kompetizzjoni — Ammont tal-multa — Gravità tal-ksur — Proporzjonalità — Responsabbiltà in solidum — Ġurisidzzjoni Sħiħa”)