Written question E-002885/11 George Lyon (ALDE) lill-Kummissjoni. Kumpens u għajnuna legali għaċ-ċittadini li sfaw vittmi ta’ skemi qarrieqa ta’ investimenti fi proprjetajiet fi Stati Membri oħra