Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 493/87 tat-18 ta' Frar 1987 li jistabbilixxi regoli dettaljati sabiex jiġu rrimedjati xi ħsarat ikkawżati mit-twaqqif ta' ċertu sajd