Kawża C-198/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tas-26 ta’ Mejju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-First-tier Tribunal (Tax Chamber) - ir-Renju Unit) – Invamed Group Ltd et vs Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tariffa doganali komuni — Klassifikazzjoni tariffarja — Nomenklatura Magħquda — Taqsima XVII — Tagħmir tat-trasport — Kapitolu 87 — Vetturi bil-mutur, tratturi, roti u vetturi oħra li jintużaw fuq l-art, bċejjeċ u aċċessorji tagħhom — Intestaturi 8703 u 8713 — Vetturi bil-mutur tal-elettriku li jaħdem bil-batterija — Kunċett ta’ “persuni b’diżabbiltà”)