Zaak T-654/16: Arrest van het Gerecht van 11 september 2018 — Foshan Lihua Ceramic/Commissie [„Dumping — Invoer van keramische tegels van oorsprong uit de Volksrepubliek China — Artikel 11, leden 3 en 5, en artikel 17 van verordening (EG) nr. 1225/2009 [thans artikel 11, leden 3 en 5, en artikel 17 van verordening (EU) 2016/1036] — Afwijzing van een verzoek om een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek, beperkt tot dumpingaspecten, van het definitieve antidumpingrecht dat is ingesteld bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 917/2011 — Duurzame wijziging van omstandigheden — Steekproeven — Individueel onderzoek — Niet-medewerking aan het onderzoek dat tot de vaststelling van de definitieve maatregelen heeft geleid”]