Written question E-5649/10 Lara Comi (PPE) lill-Kummissjoni. Azzjonijiet Ewropej kontra l-atti ta' vjolenza sesswali