Klausimas raštu P-3893/06 Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE) Komisijai. Dėl Direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis