Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/634 оd 15. travnja 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2021/404 u pogledu prijelaznih odredbi, unosa za Ujedinjenu Kraljevinu i krunske posjede Guernsey, Otok Man i Jersey te popisa trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju mliječnih proizvoda koji se moraju podvrgnuti posebnom postupku obrade za umanjivanje rizika od slinavke i šapa (Tekst značajan za EGP)