Întrebare scrisă E-1654/10 adresată de Eija-Riitta Korhola (PPE) Comisiei. Comercializarea cotelor de emisii: valori de referinţă pentru producţia de var nestins