Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5083 — Groupama/OTP Garancia) Tekst mający znaczenie dla EOG