Mål T-429/16: Överklagande ingett den 29 juli 2016 – Martín Osete mot EUIPO – Rey (AN IDEAL HUSBAND)