Decizia (UE) 2018/1406 a Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2016