Kawża T-95/12 P: Appell ippreżentat fit- 28 ta’ Frar 2012 minn Willem Stols kontra s-sentenza mogħtija fit- 13 ta’ Diċembru 2011 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-51/08 RENV, Stols vs Il-Kunsill