Erityiskertomus nro 11/2019 – ”Ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamista koskeva EU:n sääntely on luonut lisäarvoa, mutta rahoitus on ollut pitkälti tarpeetonta”