Lieta C-251/18: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 19. septembra spriedums (Rechtbank Noord-Holland (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Trace Sport/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tirdzniecības politika – Antidempinga maksājumi – Velosipēdu, kas nosūtīti no Indonēzijas, Malaizijas, Šrilankas un Tunisijas, imports – Galīgā antidempinga maksājuma, ko piemēro Ķīnas izcelsmes velosipēdu importam, attiecināšana uz importu no šīm valstīm – Īstenošanas regula (ES) Nr. 501/2013 – Spēkā esamība – Pieņemamība – Prasītājas pamatlietā prasības atcelt tiesību aktu necelšana – Saistītais importētājs – Tiesības celt prasību atcelt tiesību aktu – Regula (EK) Nr. 1225/2009 – 13. pants – Apiešana – 18. pants – Sadarbības neesamība – Pierādījumi – Netiešu pierādījumu kopums)