asia C-251/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 19.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Rechtbank Noord-Holland – Alankomaat) – Trace Sport SAS v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven (Ennakkoratkaisupyyntö – Kauppapolitiikka – Polkumyyntitullit – Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta ja Tunisiasta lähtöisin olevien polkupyörien tuonti – Kiinasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentaminen koskemaan näitä maita – Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 501/2013 – Pätevyys – Tutkittavaksi ottaminen – Tilanne, jossa pääasian kantaja ei ole nostanut kumoamiskannetta – Sidoksissa oleva tuoja – Asiavaltuus kumoamiskanteen osalta – Asetus (EY) N:o 1225/2009 – 13 artikla – Kiertäminen – 18 artikla – Yhteistyön puuttuminen – Näyttö – Todisteiden kokonaisuus)