Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/670/PESK tal- 5 ta’ Ottubru 2006 li taħtar Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea ġdid għall-Asja Ċentrali