Mišljenje Savjetodavnog odbora za pitanja ograničavajućih djelovanja i vladajućih položaja sa sastanka održanog 1. ožujka 2019. o preliminarnom nacrtu odluke koja se odnosi na predmet AT.40481 – Sustavi za sigurnost osoba u vozilu (II) koji su isporučeni poduzetnicima Volkswagen Group i BMW Group – Izvjestitelj: Portugal (Tekst značajan za EGP.)