predmet C-334/19: Rješenje predsjednika Suda od 18. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Stuttgart - Njemačka) – Eurowings GmbH protiv GD, HE, IF