Verordening (EEG) nr. 615/86 van de Commissie van 28 februari 1986 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake het contingent dat door Portugal kan worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector varkensvlees van herkomst uit de Gemeenschap in haar samenstelling per 31 december 1985