Rådets forordning (EØF) nr. 3173/89 af 16. oktober 1989 om midlertidig suspension af de autonome satser i Den Fælles Toldtarif for en række varer bestemt til brug ved bygning, vedligeholdelse og reparation af luftfartøjer