SPOROČILO KOMISIJE o uporabi pristojbin za nacionalno cestno infrastrukturo, ki se zaračunavajo za lahka osebna vozila