Beslut av styrelsen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 av den 26 maj 2020 om interna regler gällande begränsningar av vissa av de rättigheter som tillkommer registrerade vid behandling av personuppgifter inom ramen för funktionen för det gemensamma företaget FCH 2