Rozhodnutie správnej rady spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 z 26. mája 2020, ktorým sa stanovujú interné predpisy týkajúce sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci fungovania spoločného podniku pre palivové články a vodík 2