Kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” Valdes Lēmums (2020. gada 26. maijs), ar ko paredz iekšējos noteikumus attiecībā uz datu subjektu noteiktu tiesību ierobežojumiem saistībā ar personas datu apstrādi FCH 2 darbības ietvaros