Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen hallintoneuvoston päätös, tehty 26 päivänä toukokuuta 2020, sisäisistä säännöistä rekisteröidyille kuuluvien tiettyjen oikeuksien rajoittamiseksi FCH 2 -yhteisyrityksen toimintaan liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä