Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte juhatuse otsus, 26. mai 2020, millega kehtestatakse sise-eeskirjad, milles käsitletakse andmesubjektide teatavate õiguste piiramist seoses isikuandmete töötlemisega FCH 2 JU tegevuse raames