Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-prinċipju tas-sħubija fl-implimentazzjoni tal-Fondi tal-Qafas Strateġiku Komuni — elementi għal Kodiċi tal-Kondotta Ewropea dwar is-Sħubija” SEC(2012) 106 final (opinjoni fuq inizjattiva proprja)