Razmere v Siriji Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. februarja 2012 o razmerah v Siriji (2012/2543(RSP))