Cauza C-137/13: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 5 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Bayerisches Verwaltungsgericht München – Germania) – Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern [Trimitere preliminară — Agricultură — Politica agricolă comună — Producție ecologică și etichetarea produselor ecologice — Regulamentul (CE) nr. 889/2008 — Articolul 27 alineatul (1) litera (f) — Utilizarea anumitor produse și a anumitor substanțe în cadrul procesării produselor alimentare — Interdicția utilizării de minerale, vitamine, aminoacizi și micronutrienți dacă utilizarea lor nu este impusă de lege — Adăugare de gluconat feros și de vitamine într-o băutură ecologică — Utilizare de minerale, vitamine, aminoacizi și micronutrienți — Cantități necesare pentru a autoriza vânzarea drept supliment alimentar cu o mențiune nutrițională sau de sănătate ori în calitate de produs alimentar cu destinație nutrițională specială]