Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tas-17 ta’ Marzu 2016 Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tas-17 ta’ Marzu 2016.#Shiraz Baig Mirza vs Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.#Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa minn Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.#Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Proċedura b’urġenza għal deċiżjoni preliminari – Regolament (UE) Nru 604/2013 – Kriterji u mekkaniżmi għad-determinazzjoni tal-Istat Membru responsabbli li jikkunsidra applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali – Artikolu 3(3) – Dritt tal-Istati Membri li jibgħatu applikant lejn pajjiż terz sigur – Artikolu 18 – Obbligi tal-Istat Membru responsabbli li jeżamina l-applikazzjoni f’każ ta’ teħid lura tal-applikant – Direttiva 2013/32/UE – Proċeduri komuni għall-għoti u għall-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali – Eżami ta’ applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali.#Kawża C-695/15 PPU.