Rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2016. o aktivnostima Odbora za predstavke tijekom 2015. (2016/2146(INI))