Europa-Parlamentets beslutning af 15. december 2016 om arbejdet i Udvalget for Andragender 2015 (2016/2146(INI))