Pisno vprašanje E-009603/11 Nuno Melo (PPE) za Komisijo. Evroobveznice