2005/126/EG: Besluit van de Commissie van 11 februari 2005 met betrekking tot de voortzetting in 2005 van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor teeltmateriaal van siergewassen van bepaalde soorten op grond van Richtlijn 98/56/EG van de Raad, waarmee in 2003 een aanvang is gemaakt