2005/126/EK: A Bizottság határozata (2005. február 11.) az egyes dísznövényfajok szaporítóanyagain a 98/56/EK tanácsi irányelv alapján 2003-ban megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok 2005-ben való folytatásáról