Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum — Udvalgt forskningstema/område: Støtte til politikker og foregribelse af videnskabelige og teknologiske behov — Indkaldelsens referencenummer: FP6-2005-SSP-5A