Zadeva C-558/19: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 8. oktobra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Cluj – Romunija) – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Predhodno odločanje – Člena 49 in 63 PDEU – Svoboda ustanavljanja – Prosti pretok kapitala – Določitev obdavčljivega dohodka družb – Povezane osebe – Izjemna ugodnost, ki jo podružnica rezidentka dodeli družbi nerezidentki – Popravek obdavčljivega dohodka podružnice družbe nerezidentke – Neobstoj popravka obdavčljivega dohodka v primeru enake ugodnosti, ki jo podružnica dodeli družbi rezidentki – Načelo proste konkurence – Omejitev svobode ustanavljanja – Upravičenost – Enakomerna porazdelitev davčne pristojnosti med državami članicami – Sorazmernost)