KawżaC-558/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-8 ta’ Ottubru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Cluj – Ir-Rumanija) – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj vs Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikoli 49 u 63 TFUE – Libertà ta’ stabbiliment – Moviment liberu tal-kapital – Determinazzjoni tad-dħul taxxabbli tal-kumpanniji – Persuni li jinsabu f’sitwazzjoni ta’ interdipendenza – Vantaġġ mhux normali mogħti minn fergħa residenti lil kumpannija mhux residenti – Rettifika tad-dħul taxxabbli tal-fergħa ta’ kumpannija mhux residenti – Assenza ta’ rettifika tad-dħul taxxabbli fil-każ ta’ vantaġġ identiku mogħti mill-fergħa tagħha lil kumpannija residenti – Prinċipju ta’ kompetizzjoni libera – Restrizzjoni għal-libertà ta’ stabbiliment – Ġustifikazzjoni – Tqassim ibbilanċjat tas-setgħa ta’ tassazzjoni bejn l-Istati Membri – Proporzjonalità)