Byla C-558/19: 2020 m. spalio 8 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunalul Cluj (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 49 ir 63 straipsniai – Įsisteigimo laisvė – Laisvas kapitalo judėjimas – Bendrovių apmokestinamųjų pajamų nustatymas – Tarpusavyje susiję asmenys – Neįprasta nauda, kurią filialas rezidentas suteikė bendrovei nerezidentei – Bendrovės nerezidentės filialo apmokestinamųjų pajamų koregavimas – Apmokestinamųjų pajamų nekoregavimas tuo atveju, kai identišką naudą bendrovei rezidentei suteikė jos filialas – Laisvos konkurencijos principas – Įsisteigimo laisvės apribojimas – Pateisinimas – Subalansuotas apmokestinimo kompetencijos pasiskirstymas tarp valstybių narių – Proporcingumas)