C-558/19. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2020. október 8-i ítélete (a Tribunalul Cluj [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj kontra Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Előzetes döntéshozatal – EUMSZ 49. és EUMSZ 63. cikk – Letelepedés szabadsága – A tőke szabad mozgása – A társaságok adóköteles jövedelmének megállapítása – Kölcsönös függőségi viszonyban álló személyek – Belföldi illetőségű fióktelep által valamely külföldi illetőségű társaság részére nyújtott rendkívüli kedvezmény – Külföldi illetőségű társaság fióktelepe adóköteles jövedelmének kiigazítása – Az adóköteles jövedelem kiigazításának hiánya azonos kedvezmény esetében, amelyet belföldi illetőségű társaság fióktelepe nyújt e társaság részére – A szabad verseny elve – A letelepedés szabadságának korlátozása – Igazolás – Az adóztatási joghatóság tagállamok közötti kiegyensúlyozott megosztása – Arányosság)