Predmet C-558/19: Presuda Suda (šesto vijeće) od 8. listopada 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul Cluj – Rumunjska) – Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Zahtjev za prethodnu odluku – Članci 49. i 63. UFEU-a – Sloboda poslovnog nastana – Slobodno kretanje kapitala – Izračunavanje oporezivog prihoda društava – Osobe koje se nalaze u odnosu međuovisnosti – Iznimna pogodnost koju je rezidentna podružnica odobrila nerezidentnom društvu – Prilagodba oporezivih prihoda podružnice nerezidentnog društva – Izostanak prilagodbe oporezivog prihoda u slučaju istovjetne pogodnosti koju je rezidentno društvo dodijelilo drugom rezidentnom društvu – Načelo slobodnog tržišnog natjecanja – Ograničenje slobode poslovnog nastana – Opravdanje – Uravnotežena raspodjela ovlasti za oporezivanje među državama članicama – Proporcionalnost)