POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov Poročevalec: Daniel Dalton