KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita Šalies skyrius: teisinės valstybės principo padėtis Italijoje pridedamas prie KOMSIJOS KOMUNIKATO EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita Teisinės valstybės principo padėtis Europos Sąjungoje